+90 212 220 70 77

Ticaret Odası Tescil İşlemi

Tescil işlemi, iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicil memurluğu tarafından yapılır. Bağlı bulunduğunuz ticaret odasına düzenlediğiniz dilekçe ile müracaat ederek işlemlerinizi genel evraka kaydettirmek suretiyle ticaret siciline tescil işlemine başlamış olunur.Ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bulunan yerlerde, tescil işlemlerini yürütmek üzere bir ticaret sicil memurluğu kurulur. Oda bulunmayan yerlerde sicil işleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve o il dâhilindeki yeterli teşkilâta sahip odalardan birinin ticaret sicil memurluğu tarafından yürütülür.